+90 322 459 0660
info@trvmachine.com
Hakkımızda
Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
 
Türkiye RV Kağıt Makineleri'nin Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımlari kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmıştir:
 • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek, 
   
 • Ortak amaç ve yön bulmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak, 
   
 • TRV üyelerinin, tüm seviyelerde, TRV organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin TRV’nin kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak, 
   
 • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek, 
   
 • Birbiri ile ilişkili süreçleri, TRV’nin, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek, 
    

   
 • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak, 
   
 • Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TRV Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. Amerikan Standartları Enstitüsü’nün (EQA) belgelendirme kuruluşu, ISO 9001:2008 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir. 

TRV ISO 9001:2008 sertifikası
ISO sertifikasyonunun yanısıra; mühendislik tasarımı, dizayn, imalat, satınalma, kalite kontrol, ve montaj aktvitelerini kapsayan makina imalat işlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan, TRV Kalite Güvence Kitapçığı düzenlenmiştir.