+90 322 459 0660
info@trvmachine.com
Hakkımızda
Misyon, Vizyon & Değerlerimiz
Misyon,Vizyon ve Değerler
 
"Türkiye VR Makina" yurt içinde ve yurt dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından belirlenir. Fakat bunların üzerinde, Türkiye VR olmanın ne demek olduğunu tanımlarlar. 

Mükemmellik 
Mühendislik ve yönetim bilimleri daima yüksek kalite sağlamaktadır.  standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. TRV'nin, Avrupa ve Ameirka Makine Standartları denetim kuruluşları  tarafından da uygun bulunmuş şirket içi sistemleri arasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. 

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, TRV tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir. 

Yenilik 
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir. 

Hız 
Daha hızlı mühendislik, dizayn, üretim ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje üretim uygulama grubunun arzusudur. 

Güvenlik 
“Sıfır Kaza” politikası TRV için hem bir hedef hem de bir başarıdır. TRV, ofislerinde, fabrikaların da ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir. 

Toplumun iyi bir parçası olmak 
Yurt içinde ve dışında, endüstriyel, ticari ve altyapı tesisleri için yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet gösteren TRV'nin misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir. 

TRV Çalışanları
TRV, tüm üretim, mühendislik, dizayn ve kurulumlarında , en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, TRV’nin değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, TRV ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.